Bestanden verwerken naar AuditCase met Batchupload

Volgen