Lijst met velden die vanuit formulieren worden overgenomen vanuit een bestaande opdracht

Volgen